Guide: Vilken offert ska jag välja?

Följ dessa 4 steg så kommer du mycket lättare kunna välja den offert som är mest lämpad för dig, dina behov och dina förutsättningar.  Har du några frågor eller funderingar är du varmt välkommen att höra av dig till oss. Vi är här för att ge dig en så transparent rådgivning som möjligt.

Steg 1: Vilken solpanel ska jag välja?

Det finns många paneler på marknaden. Skillnaderna är inte självklara för det otränade ögat. Vi rekommenderar att kolla på två olika faktorer:

  • Vad har panelen för produktgaranti?
  • Är det en panel med Half-Cell teknik?

HALF CELLS

En ny teknik sedan 2019, kallas även Half Cut och Solpaneler 2.0. Fördelen jämfört med traditionella paneler är att de har 120 celler istället för 60 celler. Dessa celler är fördelade i 6 zoner istället för 3 zoner. 

Det betyder att om skugga (från exempelvis ett löv) ligger och täcker 1/6 zoner så kommer de resterande 5 zonerna köra i full kraft. Effekttappet blir således 16,5 % istället för 33 % från detta löv. Half Cells är således dubbelt så effektiv mot skugga än traditionella 60-cells paneler. De har även en högre verkningsgrad.

PRODUKTGARANTI

Marknadsstandard ligger på 10 års produktgaranti. Vi rekommenderar dock att välja något högre än så. Våra paneler ligger på 15 års produktgaranti vilket blir något tryggare för dig som kund eftersom återbetalningstiden på anläggningen brukar ligga runt 10 år. Så att få ytterligare 5 års garanti gör att anläggningen helt säkert kommer betala av sig självt och du kan använda produktgarantin under hela återbetalningstiden om något skulle gå sönder.

Det finns även paneler med upp till 30 års produktgaranti, dessa kallas ofta för glas-glas paneler. Det är såklart bra att ha en så lång garantitid, men kommer heller inte gratis. Dessa kostar mycket mer än glas-folie paneler och drar sannerligen upp återbetalningstiden med några år. Vi rekommenderar en produktgaranti på 15 år, vilket är högre än marknadsstandard, men för samma kostnad.

Steg 2: Vilken växelriktare ska jag välja?

Att välja växelriktare är inte riktigt lika enkelt som att välja paneler. Växelriktaren bestämmer vilken sorts typ av anläggning du kommer ha. Växelriktaren är anläggningens hjärta och hjärna. Den omvandlar likström till växelström och sedan bestämmer hur elen som panelerna genererar ska transporteras. Vi rekommenderar att kolla på följande 2 st faktorer:

  • Behöver du skugg-optimerat eller ej skugg-optimerat?
  • Vill du framtidssäkra för batteri eller inte?


SKUGG-OPTIMERADE

 För fullt optimerade anläggningar rekommenderar vi SolarEdge. En utav de marknadsledande leverantörerna. I deras system sätter du optimerare på samtliga paneler, vilket parallellkopplar panelerna. Det innebär att elen panelen genererar går direkt till växelriktaren istället för att det förs vidare till nästa panel. I praktiken betyder det att om en panel är i skugga pga till exempel ett träd så påverkar inte det effekten på övriga paneler. Detta kallas skuggoptimering.

Optimeringen möjliggör även individuell panelövervakning så du kan följa produktionen på panelnivå.
Optimerade system är däremot dyrare (ca 15-20 000 SEK ink moms) och vi rekommenderar det främst till personer som har kontinuerlig skugga på taket varje dag från exempelvis träd, skorstenar eller flaggstänger.

EJ SKUGG-OPTIMERADE

Ej skugg-optimerade anläggningar möjliggör övervakning av systemets produktion men inte på panelnivå. Utan då är systemet uppdelat i olika zoner, har du 2 st takytor så blir varje takyta en egen zon. Anläggningarna är billigare, så har du ett tak med ingen eller väldigt lite skugga så är detta system mer fördelaktigt.

Vi rekommenderar främst Huaweis växelriktare. Behöver du lägga till enstaka optimerare på enstaka paneler så är det fullt möjligt.

FRAMTIDSSÄKRA FÖR BATTERI?

Vill du ha ett framtidssäkrat system som du kan komplettera med ett batteri? Se då till så att växelriktaren är utav en hybridmodell. I dagsläget rekommenderar vi även här Huaweis växelriktare ifall du vill ha ett framtidssäkrat system.

Steg 3: Vilken garanti är viktigast? Hur fungerar det?

Du kommer få en del olika sorters garantier, så vi går igenom var och en för sig och berättar vad som är viktigt att tänka på gällande dessa.

Produktgaranti på paneler:

Marknadsstandard är 10 år. Det är en fysisk garanti på panelen, används om panelen t.ex skadats under transport till slutkunden. Du kan även använda denna garanti i ett senare skede om panelen helt skulle sluta fungera. Effektgarantin som vi skriver om här nedanför används endast om panelen fortfarande levererar energi, dock inte i den mängden som är garanterad. Men om panelen helt har slutat fungerar och genererar 0 W så används produktgarantin.

TIPS: Vi rekommenderar våra egna paneler med 15 års produktgaranti som vi kan erbjuda till samma pris som paneler med 10 års produktgaranti. Du kan läsa mer om detta längre upp i artikeln under rubriken ”Vilken solpanel ska jag välja?”.


Effektgaranti på paneler:

Marknadsstandard är 80-85% effekt efter 25 år. Det går i en linjär kurva. Så skulle panelen t.ex efter 17 år ligga på 50% effekt jämfört med alla andra paneler så används denna garanti. Detta kan bero på att kiseln i panelen bryts ned fortare än det ska.

TIPS: Viktigt att man då har valt paneler från “Tier 1” listan av Bloomberg så att företaget finns kvar om du skulle behöva använda denna garanti.


Installationsgaranti:

Marknadsstandard är 5-10 år. Om en montör skulle råka borra hål i ditt tak eller liknande, vilket äventyrar takets tätskikt och i sin tur kanske skapar en vattenläcka så går detta på installationsgarantin. I stort sett alla ärenden där installatörerna har påverkat din fastighet på ett negativt sätt så kan installationsgarantin användas. Det behövs dock inte mer än 5 års garantitid, i stort sett alla ärenden sker och upptäcks direkt under installationen eller samma år som installationen har gjorts. Har allting gjorts på rätt sätt under installationen så kommer det sitta i 30-35 år utan problem.

TIPS: Installationsgarantin behöver inte vara längre än 5 år.


Garanti på växelriktare:

Marknadsstandard är 5 år. SolarEdge sticker ut med 12 års garanti. Av alla garantier som du kommer få med din solcellsanläggning är denna den viktigaste då det är den mest komplexa komponenten i systemet. Växelriktaren omvandlar strömmen från likström till växelström och i sin tur tar ganska mycket stryk av detta.

Räkna med att du byter ut växelriktaren 1 gång under anläggningens livslängd (ca 30-35 år). Vanligtvis brukar växelriktaren gå ner i verkningsgrad när den varit aktiv runt 15 år. Tillverkarna rekommenderar att man byter ut växelriktaren efter 15-20 år för att höja upp verkningsgraden igen och i sin tur kunna omvandla mer ström från dina paneler.

Steg 4: Montage och Installation - vad ska jag tänka på?


Vi rekommenderar starkt att kolla upp vilket installationsföretag som leverantören använder när de installerar hos en. Vissa solcellsleverantörer använder sig av egna installatörer och vissa har samarbeten med underentreprenörer. 

Kolla upp leverantörens referenser, oftast finns det någon sorts sida med referenser online som man kan kolla på. Kom ihåg att ta kontaktuppgifter direkt till installationsföretag om det går, en nära och transparent dialog är extremt viktigt när dem väl ska påbörja installationen. 

Ibland kommer det bli bortfall på paneler och liknande pga diverse olika anledningar som är svåra att förutspå. Och då är det viktigt att man kan ha en nära dialog med projektledaren så man snabbt kan diskutera vart och hur panelerna kommer monteras. Och att man själv kan framföra om man har några egna önskemål hur kablage ska gå / paneler och växelriktare ska monteras.

Frågor? Kontakta oss på support@brael.se eller ring 08 121 117 88.